1401-01-21

استخدام کارشناس فروش خانم

           استخدام کارشناس فروش تلفنی خانم محیطی فوق العاده منظم و اختصاصی برای خانمهای محترم مسئولیت پذیر و پیگیر در امور کاری […]
1400-12-16

پیاده سازی سامانه سفارش آنلاین شرکت کیمیا گستر فرسام

به اطلاع می رساند سامانه سفارش آنلاین شرکت کیمیا گستر فرسام پیاده سازی گردید. ورود به سامانه سفارش آنلاین شرکت کیمیا گستر فرسام
1400-12-15

افتتاح سامانه پیامک شرکت کیمیا گستر فرسام

به اطلاع می رساند سامانه پیامک شرکت کیمیا گستر فرسام افتتاح گردید. شماره پیامک شرکت کیمیا گستر فرسام: 50002040800600
1400-12-14

افتتاح وب سایت جدید شرکت کیمیا گستر فرسام

به اطلاع می رساند وب سایت جدید شرکت کیمیا گستر فرسام افتتاح گردید.