1400-12-17

نقش آنزیم ها در شویندگی

نقش آنزیم ها در شویندگی: در سالهای متمادی از آنزیم ها بعنوان یک فاکتور مهم در توسعه و پیشرفت محصولات شوینده،مانند شوینده های البسه،مایعات ظرفشویی و […]